کاش....

 

همیشه انقدر ساده نرو ومگذر لااقل نگاهی به پشت سرت کن…!

شاید کسی در پی تو می دودو نامت را با صدای بی صدایی فریاد میزند…! و توهیچ وقت او را ندیده ای ....

 

ای کاش می شد مثل یه برگ زرد توی پاییز زندگی رو رها کرد و خود رو به دست باد سپرد… ای کاش می شد.....

 

اگر انسانها بدانند فرصت باهم بودنشان چقدر محدود است محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می شود.....

 

دیدگان تو در قاب اندوه سرد و خاموش خفته بودند
زودتر از تو ناگفته ها را با زبان نگاه گفته بودند
از من و هرچه در من نهان بود می رمیدی می رهیدی
یادم آمد که روزی در این راه ناشکیبا مرا در پی خویش میکشیدی.....

با دیدگانی گریان شانه هایی خسته و دستانی لرزان
آمدنت را به انتظار نشسته ام
باشد تا به یاری شانه های مهربانت
خیل خستگیهایم را زمین بگذارم

 

دلم همچو آسمان، پر از ابرهای بارانی است، ای کاش دلم امشب بگرید، شاید که بغض  عشق در چشمانم بشکند....

 

لحظه ها گذرا وخاطرات ماندگارند حاضرم تمام هستیم را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذراشوند......

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
میفروش

سلام. خوبي ؟ من خيلي پشت سرم رو نيگا كردم ولي از اون همه كساني كه پشت سرم بودند هيچ كس منو صدا نكرد ! نه با زبان و نه با بي زباني ! ولي خب من با زبان خودم ( شعر ) خيلي ناگفته ها رو گفتم ولي يا گوشي نبود براي شنيدنش و يا اينكه كسي باورم نكرد ! حال بگو چه كنم با اين زبان الكنم ! شايد تقصيراز زبان و گوش من باشد. برقرار باشيد.به اميد ديدار[گل]